Hver gang du handler hos deltagende fysiske butikker eller webshops, som er tilknyttet cashbackAPP, får du cashback-belønninger. Eller sagt på en anden måde og mere dansk; "penge tilbage". Du kan få fra 1%, men i mange tilfælde helt op til 30% i cashback. Du kan udbetale de opsparede penge direkte til din bankkonto, hver gang du har opsparet 200 kr. eller mere. Når du udbetaler modregnes der 20 kr. i administrationsgebyr.