Persondatapolitik

Cashbackpoint Nordic ApS

CVR-nr. 35 23 95 02

 


1. Generelt

1.1 Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) finder anvendelse vedrørende Cashbackpoint Nordic ApS’ (herefter benævnt ”Cashbackpoint”) behandling af personoplysninger. Når du opretter en brugerprofil på www.dk.cashbackapp.com (herefter benævnt ”Websitet”) eller via cashbackAPP (herefter benævnt ”Appen”) behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.


1.2. Cashbackpoint behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.


2. Dataansvarlig

2.1 Cashbackpoint er dataansvarlig for de behandlede personoplysninger.

 

2.2 Vores kontaktinformation er:

Cashbackpoint Nordic ApS
CVR-nr. 35 23 95 02
Sverigesgade 6, 8000 Aarhus C, Danmark
kundeservice@cashbackapp.com
(+45) 50 500 300


3. Hvilke oplysninger behandles

3.1 Identifikationsdata og kontaktoplysninger

Når du opretter en brugerprofil hos Cashbackpoint, skal du indtaste din e-mailadresse, mobiltelefonnummer, en adgangskode samt et betalingskort.

 

3.1.1 Formål og grundlag

Cashbackpoint behandler disse personoplysninger om dig for at kunne identificere dig som bruger, herunder for at kunne kontakte dig. Cashbackpoints behandling af disse oplysninger er nødvendige for, at Cashbackpoint kan levere sin tjeneste til dig, herunder fakturere butikker for din bonus. Denne behandling er nødvendig for, at Cashbackpoint kan opfylde sin aftale med dig. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. b.  

Med dit samtykke anvendes din e-mailadresse og mobiltelefonnummer tillige til udsendelse af markedsføringsmateriale fra Cashbackpoint. Hjemlen hertil er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.


3.2 Øvrige oplysninger om dig

Cashbackpoint indsamler andre oplysninger, hvis du oplyser disse til Cashbackpoint. Dette er oplysninger om din fødselsdato, din alder, dit køn, dit postnummer og land. Der kan løbende blive tilføjet flere typer af oplysninger, som altid er valgfrie for dig at oplyse.

 

3.2.1 Formål og grundlag

Cashbackpoint behandler disse personoplysninger om dig med henblik på at kunne foretage målrettet markedsføring og tilbyde dig relevante muligheder for at anvende Cashbackpoints tjeneste overfor dig. Behandlingsgrundlaget for dette er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. f.


3.3 Betalingskortoplysninger

Cashbackpoint behandler oplysninger om dit betalingskortnummer, udløbsdato og navn på kortholder. Cashbackpoint indsamler alene disse oplysninger, når du tilføjer dine kortoplysninger hos Cashbackpoint. I det tilfælde, at du ønsker at foretage en betaling i app’en for en ekstra service, skal du indtaste CVV/CVC. Cashbackpoint gemmer ikke dit CVV/CVC, men bruger dette til at autorisere en betaling.

Dine betalingskortoplysninger behandles alene i et it-miljø, som er certificeret iht. PCI-reglerne (Payment Card Industri).

 

3.3.1 Formål og grundlag

Cashbackpoint har brug for dine kortoplysninger for at kunne registrere, hvilke køb du foretager, hvor du er berettiget til bonus. Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med dig. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. b.


3.4 Betalingsoplysninger

Cashbackpoint behandler oplysninger, om de køb du foretager med et til Cashbackpoint tilmeldt betalingskort. Cashbackpoint behandler oplysninger om tidspunktet for købet og det beløb, du har købt for. Med dit udtrykkelige samtykke behandler Cashbackpoint også oplysninger om, hvor du har foretaget betaling. Hvis du ikke ønsker at meddele Cashbackpoint dit samtykke, kan Cashbackpoint ikke levere tjenesten til dig. Cashbackpoint behandler ikke oplysninger om, hvad du har købt, medmindre det er nødvendigt af hensyn til beregning af bonus.

 

3.4.1 Formål og hjemmel

Behandlingen af dine betalingsoplysninger sker for, at Cashbackpoint kan beregne hvilken bonus, du er berettiget til. Dette er nødvendigt for, at kunne opfylde aftalen med dig. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a og lit. b samt Lov om betalinger § 125, stk. 3.

Med dit samtykke anvender Cashbackpoint endvidere oplysninger om dine køb til brug for målrettet markedsføring og for at kunne tilbyde dig relevante muligheder for at anvende Cashbackpoints tjeneste. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. a.


3.5 Bankkontooplysninger

Cashbackpoint behandler dine kontooplysninger i forbindelse med udbetaling af bonus. Cashbackpoint indsamler alene disse oplysninger, når du tilføjer dine kontooplysninger hos Cashbackpoint.

 

3.5.1 Formål og hjemmel

Formålet med behandlingen er, at Cashbackpoint kan udbetale optjent bonus til dig. Der må ikke ske udbetaling til Dankort, hvorfor behandling af kontooplysninger i forbindelse med udbetaling af bonus er nødvendig. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. b.

 

3.6 Geografisk placering

Med dit samtykke behandler Cashbackpoint oplysninger om din geografiske placering.


3.6.1 Formål og hjemmel

Formålet med behandlingen er, at Cashbackpoint kan vise dig butikker mv., der tilbyder cashback i nærheden af dig. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. a.


4. Videregivelse af data

4.1 De personoplysninger om dig, som Cashbackpoint behandler, videregives som udgangspunkt ikke til tredjemand uden dit samtykke.

Cashbackpoint videregiver oplysninger om det beløb, der er handlet for, bonus der er tilføjet til din saldobalance samt tidspunktet for transaktionen til de til Cashback tilsluttede butikker til brug for fakturering for din bonus. Denne behandling er nødvendig for, at Cashbackpoint kan opfylde sin aftale med dig. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. b.


Når du handler med en butik, videregiver Cashbackpoint oplysninger om din alder, køn, postnr. og det beløb, der er handlet for, bonus der er udbetalt til dig samt tidspunktet for transaktionen til butikken med henblik på at kunne opdatere dit nyhedsfeed med relevant markedsføring. Dette sker med hjemmel i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

 

Hvis du vælger at ”følge” en butik, accepterer du, at Cashback må videregive fornavn, alder, køn, postnr. og det beløb, der er handlet for, bonus der er udbetalt til dig samt tidspunktet for transaktionen til butikken til brug for at kunne opdatere dit nyhedsfeed med målrettet markedsføring. Dette sker med hjemmel i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

Cashbackpoint kan endvidere videregive dine personoplysninger for at overholde lovgivningen, i forbindelse med juridisk proces, og for at efterkomme anmodninger fra offentlige myndigheder.

 

4.2 Som bruger accepterer jeg hermed, at mit Dankort, VISA kort og/eller MasterCard tilmeldes Cashbackpoint, og at mit kortnummer videregives til Nets Denmark A/S. Jeg accepterer endvidere, at Nets Denmark A/S behandler oplysninger om hvor, hvornår og for hvilket beløb jeg har brugt mit Dankort, VISA kort og/eller MasterCard med henblik på at beregne min Cashback opsparing. Oplysninger om, hvad jeg har købt, bliver ikke behandlet. De behandlede oplysninger udveksles med Cashbackpoint. Nets Denmark A/S anvender firmaet Storebox ApS som underdatabehandler til behandling af oplysningerne.


5. Opbevaring

5.1 Cashbackpoint opbevarer dine personoplysninger indtil du framelder Cashbackpoints tjeneste, hvorefter dine personoplysninger enten slettes eller anonymiseres. Hvis du tilbagekalder et samtykke, slettes eller anonymiseres de under samtykket hidtil behandlede personoplysninger. Cashbackpoint kan dog gemme dine personoplysninger længere, såfremt det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav.


6. Rettigheder

Når Cashbackpoint behandler dine personoplysninger har du som registreret en række rettigheder. Disse persondatarettigheder er anført nedenfor. Hvis du ønsker at gøre en eller flere af dine rettigheder gældende, er du til enhver tid velkommen til at kontakte Cashbackpoint.
 

6.1 Ret til indsigt: Du har ret til indsigt i hvilke personoplysninger Cashbackpoint har registreret om dig.

 

6.2 Ret til berigtigelse: Du har ret til, at få korrigeret personoplysninger, som Cashbackpoint behandler om dig, hvis personoplysningerne er fejlbehæftede eller vildledende.

 

6.3 Ret til sletning: Du har, i visse tilfælde, ret til at få slettet personoplysninger, som Cashbackpoint behandler om dig.

 

6.4 Ret til begrænsning: Du har ret til at Cashbackpoint midlertidigt begrænser sin behandling af dine persondata til alene at være opbevaring i visse tilfælde. 

 

6.5 Ret til dataportabilitet: Du har, i visse tilfælde, ret til få udleveret persondata som du har givet til Cashbackpoint udleveret i et struktureret, almindelige anvendt og maskinlæsbart format.

 

6.6 Ret til indsigelse: Du har til enhver tid ret til, på baggrund af din særlige situation eller særlige grunde, at gøre indsigelse mod Cashbackpoints behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse vedrører brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring, ophører Cashbackpoint sådan behandling.

 

6.7 Ret til at klage: Du har ret til, at klage over Cashbackpoints behandling af dine persondata. Sådan klage kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, www.datatilsynet.dk.


7. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et eller flere af dine samtykker ved at rette henvendelse til Cashbackpoint, ved at slette din profil eller ved at ændre dine indstillinger på Websitet eller i Appen.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at du i nogen tilfælde ikke kan gøre brug af Cashbackpoints tjeneste.


8. Databehandlere og overførsel af personlige oplysninger udenfor EU

8.1 Vi overfører dine oplysninger om kortnummer og udløbsdato til en databehandler i USA, som er underlagt vores instruks. Databehandleren er underlagt Privacy Shield, som tillige er overførselsgrundlaget. Du kan læse nærmere om Privacy Shield her: www.privacyshield.gov


9. Fortrolighed

9.1 Cashbackpoint behandler dine personoplysninger fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Cashbackpoint har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. Samtlige af Cashbackpoints medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af personoplysninger.


10. Klageadgang

10.1 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling eller opbevaring af dine personoplysninger, bedes du rette henvendelse til os på de under pkt. 2.2 nævnte kontaktoplysninger.

 

10.2 Derudover har du til enhver tid mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark, https://www.datatilsynet.dk/.


11. Ændringer af politikken

11.1 Cashbackpoint forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft 10 dage efter, at Cashbackpoint har orienteret dig om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til dig på den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil.
 


Persondatapolitik v. oktober 2018